U čemu je razlika između alergije na hranu i intolerancije?help_blue

Alergija je brža i intenzivnija reakcija i uzrokuje imunosni odgovor. Namirnice koje uzrokuju intoleranciju stvaraju polje smetnji, što usporava metabolizam. Upravo zato konzumacija namirnica na koje postoji intolerancija rezultira debljanjem, čestim glavoboljama, zadržavanjem vode, probavnim tegobama i mnogim drugim simptomima za koje nikada ne bismo posumnjali da su rezultat unošenja nekih namirnica koje su svakodnevno prisutne u našoj prehrani.

 

Zašto se naš test naziva BioTest intolerancije na namirnice?

Službena medicina prepoznaje intoleranciju na prehrambene namirnice kao genski metabolički nedostatak ili manu tipa favizma, nepodnošenje mliječnog šećera laktoze zbog pomanjkanja enzima laktaze itd. Daphne Lab skovao je termin biointolerancija kako bi ustanovio razliku između vlastita testa intolerancije i ostalih tipologija koje je kodificirala službena medicina.

 

Koji je postupak BioTesta Daphne?

Vlas kose uroni se u meta-supstanciju koja pojačava signal iz njezine dubine kako bi ga računalo moglo detektirati i očitati. Računalo tada odašilje niz signala karakterističnih za namirnice ili određene elemente na koje je potrebno provesti testiranje. Vlas kose odgovara svojim karakterističnim signalom ulazeći u rezonanciju, tj. dolazi do razmjene signala različitih biofrekvencija. Nizom izračuna, uz pomoć posebne matematičke metode, podaci se obrađuju i prikazuju grafički, u postocima, tablično, matrično i s predviđajućim vektorima.

 

Što je meta-supstancija?

Meta-supstancija je osnova Daphne sustava koja omogućuje da se pojača signal rezonancije bioloških tkiva. To je homeopatska supstancija, visokodinamizirana termodinamičkim postupkom koji omogućuje povećanje unutarnje nakupine tekućih struktura. Meta-supstancija koristi se samo u laboratorijima Daphne Lab koji zadržava pravo na patent. To je jedina supstancija koja omogućuje očitavanje biološkog tkiva valovima u 4 dimenzije (tri osi dijagrama – x, y, z, i os vremena – t).

 

Može li se sve pretvoriti u meta-supstanciju?

Teorijski da, uz pomoć meta-supstancije može se pojačati i djelovanje lijekova, a istraživanja pokazuju da je to moguće i kod prirodnih, homeopatskih pripravaka i lijekova te dodataka prehrani, vitamina i minerala. Na početku istraživanja Daphne Laba meta-supstancija je nastala da bi se pojačali homeopatski lijekovi, zatim je istraživanje postalo preskupo pa je projekt prekinut. Tek nakon konferencije u Aleksandriji 2000. godine pokrenuta su nova istraživanja s idejom da se iskoristi stari projekt meta-supstancije uz uporabu bioelektronike.

 

Koja je razlika između testa iz krvi i testa iz kose?

Testovi iz krvi analiziraju specifičnu imunosnu reakciju, stvaranje specifičnih imunoglobulina koji karakteriziraju alergije ili intoleranciju na namirnice. Tim načinom samo se detektira alergija, odnosno intolerancija, dok BioTest Daphne analizira područje smetnji koje stvara neka namirnica ili element, pa on daje preciznije podatke i točnije određuje smetnje.

 

Zašto neke namirnice nisu na popisu?

Naš test neprekidno se ažurira jer nam i klijenti predlažu da u njega uvrstimo određene namirnice. Neke namirnice nisu na popisu jer sadržavaju jednake supstancije kao druge namirnice uvrštene na popis te se njihovi rezultati u testu podudaraju.

 

Zašto sam intolerantan na lješnjak, ali ne i na čokoladu Nutella koja ga sadržava?

To je pitanje sinergije. Moguće je da ne podnosite kvasac, ali niste intolerantni na kruh koji ga sadržava. Ili na šećer, ali ne i na keks koji ga sadržava. To je pitanje biofrekvencija. Određena biofrekvencija može se ublažiti ili smanjiti ako je u sinergiji s drugim elementima, dok se intolerantna frekvencija ne može ublažiti ili smanjiti ako je u sinergiji s drugim elementima.

 

Zašto neke namirnice prekoračuju referentni postotak, a označeno je da nisam na njih intolerantan?

Zato što je naš BioTest 100 posto personaliziran, tj. podaci se kalibriraju, izračunavaju prema visini, dobi, spolu, problemima s krvotokom, pretilosti i sl. Za razliku od analiza krvi koje imaju nepromjenjiv raspon, npr. za razinu glukoze u krvi – ako se prekorači određena vrijednost, za takvu osobu određuje se da je hiperglikemična – našim testom moguće je prekoračiti vrijednosti, a ne biti hiper ili hipoglikemičan.

 

Kako se tumači radarski grafikon rezultata testa?

Radarski grafikon pruža informacije na osnovi općenite ljestvice ili grafikona intolerancije referentne grupe i daje korisne podatke za programirano uvrštavanje određenih namirnica. Kada je krivulja grafikona jako neujednačena, uvrštavanje će biti dugotrajnije; ako je krivulja skladna, harmonična, skupina namirnica na koju se grafikon i krivulja odnose moći će se uvrstiti u prehranu kao prva nakon odvikavanja.

 

Kako se interpretira ili tumači test?

Test tumače stručnjaci Daphne Laba kako bi se što preciznije mogao programirati cjelokupni plan prehrane te kako bi se procijenili najpravilniji modaliteti prehrane.

 

Zašto je potrebno ponavljati test?

Intolerancija nije stabilna i postojana, reakcija organizma na određene namirnice se mijenja. Intolerancija se može ukloniti 90-dnevnom apstinencijom ili programom čišćenja, a ponekad je potrebno ponoviti test, npr. ako i dalje postoje određeni problemi te ovisno o stanju prije prvog testiranja.

 

Što su brojevi i slova u Themi 400?

Predstavljaju proteine, šećere, masnoće, kolesterol, vlakna, kilokalorije, glikemijski indeks namirnica i postotak intolerancije.

 

Zašto novi test Daphne Laba donosi postotne vrijednosti negativnih intolerancija?

Predstavljaju manje nepodnošljive prehrambene namirnice i one koje su funkcionalno upravo terapijske, ljekovite.

 

Zašto su neke namirnice označene zvjezdicom (*), a neke rešetkom (#)?

Namirnice označene zvjezdicom (*) su kisele, one mijenjaju biološku podlogu i blokiraju metabolizam. Namirnice označene rešetkom (#) su alkalne i one najbolje podešavaju metabolizam. Prednost se daje namirnicama s oznakom #.

 

Dokazano je da sam alergičan na rajčicu i agrume, a Daphne test to nije pokazao. Zašto?

BioTest Daphne je bioenergetski test koji postotnim indeksom mjeri prehrambene biointolerancije, a ne alergije. Različiti testovi mogu dati različite rezultate. To je kao napraviti CT i MR. Svaki test predstavlja drukčiju točku gledišta i prema tome pokazuje je li osoba intolerantna, alergična i/ili joj nedostaju enzimi probave.

 

Kako to da kod djeteta od 4 godine postoje intolerancija na sve vrste mlijeka osim na kozje? A kad sam mu dao kozje mlijeko, dijete je imalo užasan proljev! O čemu se radi?

Ako kozje mlijeko, koje je apsolutno jedno od najboljih, stvara takav učinak, treba razumjeti da je proljev terapijska, a ne patološka pojava. Navikli smo na svaku pojavu izvan normi gledati kao na bolest, međutim nije uvijek tako. Dijareja je oblik pražnjenja kada tijelo ima potrebu odbaciti parazite ili crijevne toksine, otrove iz loše prehrane ili lijekova, ili je pak problem crijevne disbioze (mikrobiološke neravnoteže). Osim toga, dio debelog crijeva povezan je s kožom pa to dijete može imati i dermatološke probleme. Ako takvo stanje potraje dulje od 5 dana, riječ je o bolesti.

 

Nakon nekoliko mjeseci „odvikavanja“, kako se mogu vratiti svojoj redovitoj prehrani?

Namirnice na koje ste pokazali intoleranciju nakon najmanje 60 ili 90 dana apstinencije ponovno se uvrštavaju u prehranu na sljedeći način: počinje se s uvođenjem namirnice za koju se pokazala najmanja intolerancija. Tako će se postupno, jedanput tjedno, uvoditi u prehranu manje nepodnošljiva namirnica po svakoj skupini namirnica. Nekoliko tjedana treba voditi dnevnik mogućih simptoma kako bi se pratila svaka pojava programiranog uvođenja namirnica.