Dr. RIFE aparat

Dr. sc. Royal Raymond Rife (16.05.1888 – 05.08.1971) je bio svestrani znanstvenik i izumitelj. Skoro cijeli svoj život je proveo dizajnirajući i izrađujući medicinske aparate. Kruna njegovog rada je optički mikroskop sastavljen od preko 6000 dijelova koji je bio onda prvi mikroskop koji je imao povećanje od 60.000 puta što mu je omogućilo da prvi na svijetu vidi žive viruse kako se ponašaju, kako se mijenjaju da bi se prilagodili okolini, kako se brzo množe pod utjecajem karcinogenih tvari i transformiraju zdrave stanice u tumorske. Metodologija koju je koristio se temelji na rezonatnoj frekvenciji molekula od kojih je svako živo biće sastavljeno. Koristeći valne duljine svjetlosti jednake frekvenciji boje koju virusi emitiraju kao svoj jedinstveni spektralni potpis, virusi postaju vidljivi – svjetle u mraku. Pomoću svog mikroskopa Dr. sc. Rife je dokazao polimorfnu prirodu virusa i 1920 je identificirao jedan virus kao uzročnik ljudskog raka i imenovao ga Cryptocides Primordiales. Usmjerio se na pronalazak lijeka za rak u smislu uništavanja patogena s sličnom metodom koja mu je omogućila da ih vidi, odnosno primjenom rezonatne frekvencije. Ustanovio je da svaki patogeni organizam ima svoju karakterističnu smrtnu frekvenciju (MOR-Mortal Oscillatory Rate) i da se djelovanjem radio frekvencijskim zrakama patogeni organizmi mogu uništiti. Te smrtne frekvencije pak nisu nanosile štetu okolnom zdravom tkivu već samo patogenima.

Aparat koji je koristio za generiranje ovih frekvencija je bio sastavljen od običnog generatora frekvencija i odašiljača na osnovi X-ray cijevi koja je bila napunjena s bezopasnim plinom i koja je mogla emitirati RF zrake relativno jake snage određenog spektra.

Godine 1934 Univerzitet Južne Kalifornije sazvao je Posebnu Medicinsku Komisiju, da bih potvrdila otkrića dr. Rife-a. Iz klinike Pasadena County Hospital u laboratorij Rife-a su dovezli 16 pacijenta s dijagnozom završnog stadija raka. Ekipa liječnika je trebala promatrati pacijente tokom liječenja i nakon 90 dana procijeniti njihovo zdravstveno stanje, ako ostanu živi. Nakon 90 dana terapije, Komisija je potvrdila, da je 14 od 16 pacijenata bilo potpuno izliječeno. Dva ostala pacijenta nastavila su terapiju i nakon 4 tjedna i njih su proglasili zdravima. Liječnička komisija potvrdila je, da je terapija Rife-a bila 100% uspješna.

Ovo otkriće tek je nedavno (krajem 80-tih godina prošlog stoljeća) pokrenulo relativno novu granu alternativne medicine nazvanu bioelektričnom medicinom koja se koristi malim strujama s specifičnom frekvencijom za uništenje svih parazita (crva, gljivica, virusa, bakterija) u ljudskom tijelu. Upravo zbog ove činjenice Dr. sc. Royal Rife se s pravom naziva i ocem alternativne bioelektrične medicine.

Njegova istraživanja su nastavili i drugi znanstvenici poput dr. Hulde Clark, dr. Beck, dr. Lakhovski, itd. Zahvaljujući svima njima, sada je biorezonantna medicina dostupna svima tko želi pronaći prirodni i efikasni način rješenja zdravstvenih problema.

Arijana Brozinić,

diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, nutricionist