BioTest intolerancije na hranu putem kose temelji se na biofrekvencijama i provjerava tzv. biointoleranciju, za razliku od testova koji se provode na krvi, a koji su alergijskog tipa i provjeravaju reagiranje imunosnog sustava. Kosa, za razliku od krvi, čuva odnosno pamti povijest naše prehrane, pa se na taj način mogu dobiti točniji i detaljniji podaci jer se ne promatra samo trenutačna reakcija.

intolerancija

META-SUPSTANCIJA

Meta-supstancija osnova je sustava Daphne BioTesta koja omogućuje da se pojača signal rezonancije bioloških tkiva. To je homeopatska supstancija, visokodinamizirana termodinamičkim postupkom koji omogućuje povećanje unutarnje nakupine tekućih struktura.

Uz pomoć meta-supstancije može se pojačati i djelovanje lijekova, a istraživanja koja se provode pokazuju da je to moguće i kod prirodnih, odnosno homeopatskih pripravaka i lijekova te kod dodataka prehrani poput vitamina i minerala.

Meta-supstancija koristi se samo u laboratorijima Daphne Laba koji zadrža pravo na patent. To je jedina supstancija koja omogućuje očitavanje biološkog tkiva valovima u četiri dimenzije (tri osi dijagrama – x, y, z, te os vremena – t).

Zahvaljujući ovoj novoj metodi, nudi se više od 30 BioTestova, prikazivanje višestrukih analiza, test na 550 namirnica, 15 vitamina, 20 aminokiselina, 9 minerala, 300 bakterija, 10 enzima, test toksina, organa, aditiva i mnogih drugih indeksa.

Jedinstveni BioTest tvrtke Daphne Lab nema konkurencije, patentiran je i registriran po SIAE-i, s certifikatom ISO 9000 te se primjenjuje ovjerenim postupkom ASL – AIAS koji potvrđuju 94-postotnu točnost rezultata.

 

POSTUPAK

Vlas kose uroni se u meta-supstanciju koja pojačava signal iz dubine vlasi kako bi ga računalo moglo detektirati i očitati. Računalo zatim odašilje niz signala karakterističnih za određene namirnice ili elemente na koje je potrebno provesti testiranje. Vlas odgovara svojim karakterističnim signalom ulazeći u rezonanciju, tj. dolazi do razmjene signala različitih biofrekvencija.
Nizom izračuna uz pomoć posebne matematičke metode podaci se obrađuju i zatim prikazuju grafički, u postocima, tablično, matrično i s predviđajućim vektorima.

 

BIOTEST U ODNOSU NA OSTALE TESTOVE

Citotestovi, odnosno testovi koji se provode na krvi, analiziraju specifičnu imunosnu reakciju, tj. stvaranje specifičnih imunoglobulina koji karakteriziraju alergije odnosno intolerancije na namirnice. Tim načinom samo se detektira alergija ili intolerancija na neku namirnicu, dok naš test analizira područje smetnji koje stvara neka namirnica ili element, pa nam on može dati puno preciznije podatke i točnije odrediti smetnje.

Na temelju rezultata našeg testa možemo izraditi detaljan individualni plan prehrane i jelovnik u kojemu će se odrediti učestalost konzumiranja namirnica na koje ste intolerantni.

 

Primjer jedne stranice testa intolerancije u crvenoj kategoriji:

test_intolerancije_primjer_mlijecni_proizvodi

Želite li doznati više, pišite nam na info@saluscentar.com ili ispunite kontakt obrazac:

Ime i prezime

E-mail adresa

Broj mobitela

Mjesto

Vaša poruka