Thema 04 je inovativni test naših laborator ija koji ističe bioener getsko podudaranje između vlastitog tijela i patogene učestalosti bakterije, virusa, parazita ili gljivice. Patogena podudaranja su dva signala koja se uspoređuju: kada pacijentov signal uđe u bioenergetsku rezonanciju s učestalošću pojedinog virusa, kažemo da se radi o biološkoj podudarnosti.
Što to znači? Podudarnost je indeks koji pretpostavlja da je bakterija došla u dodir s tijelom te da je ostavila znak, informaciju u imunološkom sustavu, ili da je tijelo posebno slabo na tu bakteriju. Može značiti i da bakterija postoji te je latentna ili jasna. Da bismo se uvjerili u ovu posljednju tezu trebamo to provjeriti putem križanog pregleda jednostavne krvne analize ili potrage za skrivenim parazitima. Ukoliko se ne potvrditi ova zadnja teza, onda vrijede dvije prethodno spomenute. Thema 04 je indikativni bioenergetski test koji na jako precizan način upućuje liječnika, naturopata, homeopata ili terapeuta prema promjeni terena i terapeutskog protokola kojeg treba pridružiti tom infektivnom ili pseudoinfektivnom stanju. Patogeni agensi označeni u crvenom su oni u podudarnosti, 70 ispod ove vrijednosti postoji blaga podudarnost, ispod 60 se radi o pragu pozornosti, ispod 54 je potrebna posebna pozornost od strane terapeuta procjenitelja i za protokol terapije.

VIRUSI

virusi

BAKTERIJE

bakterije

GLJIVICE

gljivice

PARAZITI

paraziti

Želite li doznati više, pišite nam na info@saluscentar.com ili ispunite kontakt obrazac:

Ime i prezime

E-mail adresa

Broj mobitela

Mjesto

Vaša poruka